Licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 03.09.2021 r. o godz. 12:00

Licytacja nieruchomości:

Przedmiotem licytacji, która odbędzie się w dniu 03-09-2021r. o godz. 12:00, będzie nieruchomość zabudowana, obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 712/19, o powierzchni 0,0764 HA, położona w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Jelenia 1, obrębie ewidencyjnym 0047.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 117,15 m².
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00071579/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły licytacji znajdą Państwo w obwieszczeniu: KW 71579/3

Operat szacunkowy, informacje i zdjęcia znajdziecie Państwo również TUTAJ.