Witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Komorniczej

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych, w szczególności spraw alimentacyjnych, gospodarczych, spraw sektora finansowego i innych obszarów prawnych.

Mienie zajęte przez komornika sądowego

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii oraz wszystkich działaniach interwencji prawnej, które znajdują się w jej zakresie usług. Strona zapewnia bezpośredni kontakt z kancelarią, a tym samych niezwłoczność podejmowania czynności prawnych na rzecz zleceniodawcy.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Komornik sądowy:

  • działa w imieniu państwa,
  • jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym,
  • działa na rzecz wierzyciela, wykonując orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych,
  • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu w celu spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym,
  • ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • jest zawodem zaufania publicznego.
Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ponadto komornik może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym. Komornicy posiadają także uprawnienia mające na celu ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego. Ponadto komornik może na wniosek organizatorów licytacji sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

 

W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne.