Alimenty

W przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego można skorzystać z pomocy komornika. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. We wniosku należy podać dokładne dane dłużnika oraz wysokość zaległych należności wraz z odsetkami – usprawni to odzyskiwanie długów przez komornika.

Jeśli komornik sądowy nie może ustalić miejsca pobytu lub też stanu majątkowego i miejsca zatrudnienia osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, wówczas składa on wniosek o wyjawienie majątku. W przypadku trudności z ustaleniem adresu zostaje wszczęte policyjne dochodzenie. Jeżeli działania te nie przyniosą skutku i odzyskiwanie długów nie jest możliwe, dłużnik zostaje wpisany jako niewypłacalny do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odzyskiwanie długów może nastąpić w drodze zajęcia ruchomości, nieruchomości, a także wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz pozostałych praw majątkowych dłużnika.